Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Bệ Hạ Xin Tự Trọng
Bệ Hạ Xin Tự Trọng Đánh giá: 4/5 - 85432 Lượt đánh giá.

Nội dung

Điền Thất là nữ phẫn thái giám vào cung sống nhằm tìm cơ hội trả thù nhưng số cô đen rủi đi theo 3 chủ tử thì cả 3 đều chết. Hắn là tên hoàng đế không sợ chết mặt mài quân tử nhưng chuyên làm chuyện lưu manh. Sau đây là câu chuyện giữa tên manh hoàng đế và tiểu thái giám giả bắt đầu!

Admin HamTruyenTV.net
Administrators Like PAGE
Copyright © 2021 HamTruyenTV.net
loadingĐang xử lý