Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống

Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống
Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống Đánh giá: 4/5 - 11981 Lượt đánh giá.

Nội dung

"Đích ! Dung hợp hoàn thành ! Chúc mừng chủ kí sinh thu hoạch được Vô Đạo Diêm La xưng hô !" "Đích ! Phát động nhiệm vụ chính tuyến: Truyền kỳ bắt đầu." "Nhiệm vụ giới thiệu: Làm một cái tân tấn Diêm La, nắm giữ một cái thuộc về mình Địa Phủ đơn giản cấp bách ! Đi thôi ! Đi kiến tạo một cái thuộc về ngươi Địa Phủ, mà truyền kỳ mới vậy đem từ một khắc này bắt đầu !" Từ đó, Tiết Vô Toán tung hoành ngàn vạn vị diện, thần công dị pháp muốn gì cứ lấy. Tiết Vô Toán: Bổn quân muốn đồ vật, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho !

Admin HamTruyenTV.net
Administrators Like PAGE
Copyright © 2021 HamTruyenTV.net
loadingĐang xử lý