Lam Đạo Vô Gián

Lam Đạo Vô Gián
Lam Đạo Vô Gián Đánh giá: 4/5 - 72310 Lượt đánh giá.

Nội dung

"Đạo", "Pháp", "Chân Như", "Chúa".... là những tên khác nhau của một phép tắc duy trì vũ trụ. Nhưng nếu kẻ ác có được sức mạnh của Đạo thì thế nào? Vệ Thanh, con của Vệ Tư Lý, cũng là một trong những người được đạt, cơ duyên xảo hợp cùng đồng bạn hành trình bảo vệ đại địa.

Danh sách chương

Admin HamTruyenTv.Net
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý