Sự Tái Sinh Trở Lại Của Kiếm Thần

Sự Tái Sinh Trở Lại Của Kiếm Thần
Sự Tái Sinh Trở Lại Của Kiếm Thần Đánh giá: 4/5 - 75714 Lượt đánh giá.

Nội dung

Tiêu Thần - Kiếm thần của Bắc Đẩu Bội tinh, đã bị sát hại bởi đệ tử của mình, nhưng bất ngờ được sống lại và trở lại địa cầu! Trong cuộc đời này, mọi sự giả dối, mọi kẻ thù, tôi - Tiêu Thần, chém nó bằng một nhát kiếm!

Danh sách chương

Admin HamTruyenTV.net
Administrators Like PAGE
Copyright © 2021 HamTruyenTV.net
loadingĐang xử lý