The Red Ranger Becomes An Adventurer In Another World

The Red Ranger Becomes An Adventurer In Another World
The Red Ranger Becomes An Adventurer In Another World Đánh giá: 4/5 - 73171 Lượt đánh giá.

Nội dung

Siêu nhân đỏ hi sinh thân mình diệt boss, được chuyển sinh sang thế giới khác cùng đống đồ chơi của mình. Và hành trình trừ gian diệt bạo bảo vệ dân lành của anh vẫn tiếp tục...

Danh sách chương

Admin HamTruyenTV.net
Administrators Like PAGE
Copyright © 2021 HamTruyenTV.net
loadingĐang xử lý