Truyện đọc nhiều nhất

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
540,308

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Nghịch Thiên Tà Thần
390,421

Nghịch Thiên Tà Thần

Tinh Võ Thần Quyết
309,956

Tinh Võ Thần Quyết

Đấu Phá Thương Khung
290,035

Đấu Phá Thương Khung

Võ Luyện Đỉnh Phong
288,368

Võ Luyện Đỉnh Phong

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
246,194

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Yêu Thần Ký
240,480

Yêu Thần Ký

Tối Cường Thăng Cấp
232,976

Tối Cường Thăng Cấp

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
222,403

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Chung Cực Đấu La
214,209

Chung Cực Đấu La

Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Mưu Lược
188,443

Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Mưu Lược

Trên Người Ta Có Một Con Rồng
187,572

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Phượng Nghịch Thiên Hạ
176,649

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Vĩnh Hằng Chí Tôn
174,888

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Bách Luyện Thành Thần.
174,659

Bách Luyện Thành Thần.

Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao
165,065

Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao

Tuyệt Thế Võ Thần
164,249

Tuyệt Thế Võ Thần

Conan
163,007

Conan

Cao Đẳng Linh Hồn
159,085

Cao Đẳng Linh Hồn

Đường Dần tại Dị Giới
150,304

Đường Dần tại Dị Giới

Diêm Đế
142,995

Diêm Đế

Siêu Năng Lập Phương
141,648

Siêu Năng Lập Phương

Nghịch Thiên Chiến Thần
139,064

Nghịch Thiên Chiến Thần

Kiều nữ độc phi
137,436

Kiều nữ độc phi

Copyright © 2021 HamTruyenTV.net
loadingĐang xử lý